Monday, July 29, 2013

Masjid Nural Isslaah, Washington DC

 Imam Daiyee Abdullah

Masjid yang mengaku sebagai pusat ibadah Islam progresif di Washington DC ini mempunyai hubungan dengan apa yang dikenali sebagai kumpulan Solat El-Tawhid Jum'ah.

Masjid tersebut menawarkan ruang untuk penghayatan falsafah Islam, kesaksamaan jantina secara praktik, penerimaan homoseks (LGBT), dan dailog antara agama (inter-faith). 

Bersembahyang diimamkan oleh seorang wanita


Imam utama masjid, ialah Imam Daiyee Abdullah, selain amalan solat berimamkan wanita.

No comments: