Monday, July 29, 2013

Kumpulan Muslims for Progressive Values (MPV)

Imam Yahya Hendi 

Berpusat di Los Angeles, California, MPV menolak dan mengecam Sheikh Besar University Al-Azhar yang mengatakan perkahwinan sesama jenis sebagai haram.

Kumpulan ini berpendirian menyokong hak LGBT dan kesaksamaan hak berkahwin.

Antara penyokong kuat MPV, Imam Yahya Hendi dari Georgetown University.

No comments: