Tuesday, May 12, 2009

Perak: penyelesaian bukan hanya menerusi mahkamah


"Penyelesaian kepada isu di Perak tidak semestinya dibuat melalui proses perundangan sahaja. Seperti dalam kes-kes lain adakala penyelesaian itu boleh diselesaikan melalui perundingan dan lain-lain kaedah yang difikirkan wajar dan dapat memuaskan hati semua pihak." - PROFESSOR SALLEH BUANG.

No comments: