Friday, November 14, 2008

Teruskan saja Dtk Kamila...


Dalam krisis yangh melanda Wanita UMNO ini, saya melihat Datuk Kamila sebagai di antara yang berada dijalan benar.

Dia mempunyai pendirian tegas dan memegang teguh kepada garis perlembagaan parti yang mensahihkan tindakannya.

Teruskan saja, Kamila...

No comments: